Ďakujem za kontak,  rešpektujem bezpečnosť. Informácie sú teda vaše. Nech Vám poslúžia. 

Zatajené!  Čo nám vláda, prevádzkovatelia  sieti a lekári  podnes nepovedali.  

Elektrosmog je tak nadradený všetkému, že zruší  časom čokoľvek živé a pôvodné, na planete ZEM.  Je nadradený akejkoľvek liečbe pri jeho trvalom pôsobení !

NEPODCEŇUJTE A ČÍTAJTE POZORNE. Názor väčšiny je často smrtelný. VYSTÚPTE Z DAVU!

 - Nikdy nenechajte vyzváňať mobil pri uchu. Vtedy má najväčší výkon.

-Používajte len antismogove špeciálne sluchátko. Nie Blutooth a WIFI–vyžaruje do vás .

- Mobil musí byť vzdialený pri hovore od ucha, 5 až viacej cm. Čím viac tým zdravšie.

- V aute hovorte len super minimum. Mimoriadne škodlivé, ale aj pre spolu sediacich.

- V dopravnom prostriedku ožarujete aj spolucestujúcich. Odmietnite hovor až do vystúpenia.

- Nosenie mobilu vo vrecku je istá budúca impotencia a sterilita. Mobil pri tele je  nebezpečný.

- Zdržovať sa v miestnosti kde je zapnutá WIFI je mimoriadne rizikové, lebo sa jedná o trvalé poškodzovanie zdravia s nevratnými dôsledkami.

-Zavolajte technika aby vám vypol WIFI Rúter ak nemá vypínanie, alebo si dajte znížiť výkon na 10%

- požiadajte domovníka aby vyzval všetkých použivateľov v dome na zníženie výkonu. Inak je efekt nefunkčný

- Nikdy nespite vy a deti miestnosti kde je zapnutá WIFI sieť.

-Bezpodmienečne chránte deti od používania mobilu a WIFI sieti. Výhradne používať kábel !!!

 - Pod pracovným stolom pri nohách nemajte  predlžovačku a zásuvky.  

- Dajte si premerať  a odrušiť odborníkovi miestnosť v ktorej spíte. Musí byť bez elektrosmogu.

-  Detský organizmus sa v elektrosmogu  nenávratne poškodzuje. Postieľku chránte antismogovou sieťkou.  Dieťa nech vyrastá v ošetrenej miestnosti odborníkom so zníženou radiáciou.

- Nikdy nekupujte pozemok alebo  byt, ktorý je pri vysokom napätí, trafostaniciach,  alebo pri anténach operátorov. Nemá žiadnu cenu pre pobyt živého organizmu.

- Nekupujte vo väčšom meste byt na horných poschodiach. Je tam zvýšené expozícia elektrosmogu.

- Nedajte súhlas správcovi domu, aby povolil na streche antény!

- V spálni nesmie byť mobil na noc, ale aj cez deň minimálne 3m od tela

- V spálni odpojte na noc prívod siete od elektroinštalácie. (ideálne riešenie)

- Nepoužívajte bezdrátovú myš ani Smarth hodinky. Vyžarujú vám stále do ruky elektorosmog.

- Nové pracovisko si dajte v tichosti premerať od elektrosmogu  a nenastúpte tam za žiadnu cenu.

- Noste v meste na tele minimum retiazok  a kovových predmetov. Všetky slúžia ako anténa a vyžarujú vám do tela elektrosmog.

- Nedajte dieťa do školy kde sú na streche antény operátera. Preložte ho do inej školy.

- Žiadajte v školkach  vychovavateľky dať premerať školku od elektrosmogu.

- Ďalšie info.bude doplnené priebežne. Sledujte blog na stránke elektrosmoginak .

Doporučenie:

Čím viacej toho pochopíte a zapracujete do svojho života, tým máte väčšiu šancu na zdravie a liečbu z dôsledkov elektrosmogu a iného. Elektrosmog blokuje liečbu.

Platí aj opačne:

Zdržovať sa dlhšie v elektrosmogu a súčasne byť zdravý prípadne sa aj liečiť, nie je možne!  Žijeme žiaľ v dobe jedovej. Žijeme v dobe chamtivosti a zla. Žijeme v dobe nedôvery a strachu byť za seba. Uverte už  tejto skutočnosti.

Tento materiál spracoval:

 iVan Demovič mob. 09111 69996

Venujem sa ďalej :

 poradenstvu zdravia,

poradenstvu v oblasti elektrosmogu

 meraniu a odstaňovaniu elektrosmogu

 riešenie   následkov zdravia z elektrosmogu.

www.zdravienak.sk        www.elektrosmoginak.sk